Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

MössebergsBad.jpg

”Mössebergs Bad. Vid Ättestuporna” (Äkta Fotografi, No: 126, Lindgrens, Falköping), vykort från Hakan Akçuras samling

Möseberg_K

Mösseberg vid klipporna, vykort från Hakan Akçuras samling

Vråhålan_Peter Gustafson

Vråhålan, Foto: Peter Gustafson

”Möseberg, derpå har och warit en Ättestupa, samt wid berget et gammalt Domartälle, kalladt Domare-Kullen.”

(Inledning til Geographien öfwer Sweriges Ricke, Författad af Eric Tuneld, 1762, s. 253)

Inledning til Geographien öfwer Sweriges Ricke_s253

”Åt söder bildas här en tvär ättestupa på omkring 80 meter ned i en dal, Vrådalen, som kilformig skjuter in mellan »yxskaftet» och »hammaren». Denna dal är Mössebergs drifhus. Här växer boken, hvilken eljest blott sparsamt förekommer i denna del af Västergötland, stor och hög utmed dalens sidor i sällskap med höga hasselbuskar och oxel. Som en egendomlighet fäster sig i minnet en präktig alm, som från roten sammanvuxit med en ståtlig al. En meter ofvan jord skiljas stammarna, båda i sitt slag praktexemplar och tydligen belåtna med fostbrödralaget, hvilket förenat två individer, som i vanliga fall kräfva så olikartad vistelseort. ”

(Svenska Turistföreningens årsskrift – 1914 , Stockholm, 1914, s. 236-237)

Svenska Turistföreningens årsskrift : 1914 :  236  (1886)

Svenska Turistföreningens årsskrift : 1914 :  237  (1886)

”7. På östra sidan av Mösseberg strax ovan Falköping-Rantens järnvägsstation ligga höga stalp som kallas Ättestupera på traktens mål, vilket namn jag hört där sedan barndomen. Troligen är det denna lokalitet som avses hos Tuneld Götha Rike s. 200: »Där har varit en Ättestupa, samt vid Berget et gammalt Domare-ställe, kalladt Domare-Kullen».”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3298

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

götlindkarta_ättestupera

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Friggeråker socken : Gudhems härad : Skaraborgs län):

ättestupera_ortnamnDomarekullen_Ordnamn

MössebergEniromössebergGE

Annons