Etiketter

, , , , , , , , , , ,

På östra sidan är ett stort bergras, som uppstiger till hälften af berget; men den öfre halfdelen är en bergvägg, hvilken lutar mot raset liksom beständigt hotande att falla. Någon ypperligare Ättestupa hafva de gamle icke kunnat uppleta, ty ett fall här utföre var säkert åtföljdt af döden. Folktron säger, att berget vissa julnätter har synts upprest på stolpar och trollen dansa och jubla derunder.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Första Bandet, Stockholm 1859, s. 30)

historisktgeogra01stoc#page_30

rocknen1 rocknen2

”Vid sjön Unnen (väster om Bolmen) ligger ett tredje naturreservat, Jättaberget beläget i ett stort ädellövskogsområde. Denna höjd sägs förr ha varit bygdens ättestupa.”

(Bilder och text från Odensjös hemsida / Rocknen)

Rocknen_EnirorocknenGE