forshaga-hos-marianne-och-kompis-006-vacker-utsikt_97456962

Bild från bloggen Nora Flora

#127VandringBrochure

”Rösena har undersökts arkeologiskt i mitten av 1800-talet. man fann då en murad grav med två typer av kistor. det har spekulerats om branten kan ha använts som ”ättestupa”, därav namnet. Förmodligen jagade man också vil- lebråd ut över stupet.”

(Visit Värmland hemsida och Stigar & Leder i Forshaga kommun, Vandring Broschyr, Forshaga kommun, s. 15 [pdf])
 

Riksintressen för kulturmiljövården (Röse)

#127RKarta #127EniroKarta #127GE