Etiketter

, , , , , , , ,

”Man trodde också, att platsen under forntiden fungerat som en ättestupa, dvs ett berg där gamla och sjuka kastats ned.”

(Från följande skylten)

008

Bilden från Arkeologi Gävleborg, (Maria Björck, Inga Blennå, Katarina Eriksson och Bo Ulfhielms arkeologi blog)

Ruttresa Gävleborg juni 2012 004 (1)

Bilden från Arkeologi Gävleborg, (Maria Björck, Inga Blennå, Katarina Eriksson och Bo Ulfhielms arkeologi blog)

027

Bilden från Arkeologi Gävleborg, (Maria Björck, Inga Blennå, Katarina Eriksson och Bo Ulfhielms arkeologi blog)

Denna rikskända och sägenomspunna boplats har undersökts vid ett flertal tillfällen, först av Gustaf Hallström, RAÄ, 1912 och senast 1984 av Gunilla Scierbeck, RAÄ, för att undersöka de återstående, hårt nedslitna områdena. Läget och fyndmaterialet har legat till grund för en radtolkningar genom åren. Lokalen har ansetts vara allt från ättestupa till finsk bosättning. Kontakter österut och söderut har diskuterats liksom även människornas kulturtillhörighet.”

(Arkeologisk Forskningshistorik över Gävleborgs Län, 2007, Katarina Eriksson, Maria Persson, Bo Ulfhielm / Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05, s. 14 [PDF])

Riksintressen för kulturmiljövården (Boplatser och visten)

HedningahällanRKarta

HedningahällanEniro

HedningahällanGE

Annons