Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Skaraberget

Bilden från Bengans historiasidor – Historien sedd från Västergötland / Lekåsa

”En ättestupa berättas varit vid södra bergen af Lekåsa utmark. Ett offerställe skall ock varit på bergen öster om samma Sockens kyrka. På ett högt berg, Skaraberget kalladt, i Bragnums ängar synas lämningar efter en gammal borg eller skans.”

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, II. Häftet, Skara 1813, s. 210)

Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, 2. cilt, s210

”Ättstups förmodas äfven hafva varit på Skara berget vid Lekåsa på Bragnums ängar i Barne Härad, der ett ställe på östra sidan blifvit kalladt Störtet, vid ett djup af 14 till 16 alnar, och på samma berg vid Moboklef skall likaledes finnas anledningar till Stupa.”

(Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar, Nils Henrik Sjöborg, Stockholm 1815, s. 68)

s.68

”En ättestupa skall ha funnits på Lekåsa utmark och ett offerställe öster om kyrkan. På det höga Skaraberget, å Bragnums ängar, synas lemningar efter eu gammal borg eller  skans.” 

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Fjerde Bandet. I. J. K. L / Stockholm 1863, s. 389)

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon ... 3.bd_s389

”5. Vid Skaraberget i Lekåsa socken, barne härad, förlägger nu levande tradition en ättestupa. Den omnämnes och beskrives av Sjöborg (anf. a. s. 68).”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3298

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

götlindkarta_skaraberget

”En ättestupa skall enligt traditionen ha varit belägen vid södra bergen av Lekåsa utmark och en offerplats på bergen öster om om kyrkan. På Månsagårdens ägor ca två km åt sydväst har det enligt traditionen stått en tidig kyrka där man skall ha funnit ben och en sten med inskriptionen Olof. Invid Nossans östra strand cirka 500 m väster om Lekåsa by ligger Bosgården, en av Västergötland många bosgårdar.”

(Bengans historiasidor – Historien sedd från Västergötland / Lekåsa)

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/Naturbildning med tradition)

”Naturföreteelse med tradition. Till Skaraberget har knutits flera traditioner: 1) Ättestupa ovanför den brukningsväg som går längs berget. 2) Att man här tänkt anlägga Skara domkyrka men att enjätte hela tiden rivit ner vad som byggt upp och kastat stenen runt beget, vilket skulle förklara den blockrika terrängen runt berget. 3) Att det skulle ha varit en befästning-stans på berget, vars ruiner för icke så länge sedan varit synliga. Angående 2) och3) se även nr 10.” Skaraberget_R_Karta

Referenser:

Skaraberget_Referenser SkarabergetEniroSkarabergetGE