Etiketter

, , , , , , , ,

Trolhättan_K

Vykort om Trolhättan, från Hakan Akçuras samling

Ättestupan från Kungsgrottan

Bilden är tagen vid ett officiellt besök av konung Gustaf V den 29 oktober 1910 i samband med Trollhätte kraftstations (Olidestationens) invigning. Besöket i grottan var inte på förhand annonserat och åskådarna blev därför inte så många. Det var mest tillfälligt passerande, som kom att få bevittna kungens besök i Kungsgrottan, där han skrev sitt namn. På bilden syns konungen nere i grottan tillsammans med sin svit. I bakgrunden syns pappersbrukets stora skorsten och dess massavedsupplag samt berget ”Ättestupan” på andra stranden. Dagen var lite regnig och dyster. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling.

(Från Innovatum Bildarkiv)

höjomsvarp

”Att det på ett och annat håll, liksom här för exempel, kommit litet civilisation, litet modernt, i det gamla urnordiska, att den heliga tystnaden någon gång afbrytes af en ångbåts plaskande ljud, eller att man vid utträdet ur skogen möjligen kan ifrån fönstret af en fjällstuga, förvandlad till en villa, få höra herr Dannströms sånger vid ackompanjemang af ett piano, detta är ju någonting, som för öfrigt icke skadar det hela. Detta ger det tvärtom tillfölje af kontrastens underbara magt ett dubbelt behag och intresse. ”Malins milda öga” — heldst med gittar! — tar sig förträffligare än någonsin ut vid kanten af en katarakt, och en jernväg vid sidan af en ättestupa skulle onekligen ha något ytterst pikant.”

(Trollhätta-album / HÖJOMSVARP [VATTENHVIRFVEL HEDANFÖR STAMPSTRÖMSFALLET] Author: Oscar Patric Sturzen-Becker, Kopenhamn, 1846)

TrolhätteAlbum3

kopparklinten

kopparklintenpostkort

”Hören, Svear! från Trollhättans djupa, 
Härligt vimpelprydda ättestupa 
Forsen brusar ju hans namn.”

(Samlade dikter, Karl August Nicander, Del 2, s. 275 / Stockholm,
A. BONNIER, 1840)

trollhättan_karta_sema

Cohrs’ atlas över Sverige (1928) – Edvard Cohrs / s. 38-39

PhotoGuide

Trollhättan från Kopparklinten, Foto: PhotoGuide.cz

trolhättan_EnirotrollhättanGE_foto trollhättanGE