Etiketter

, , , , , , ,

”Skogen glesnar nu mer och mer, emellan trädens stammar se vi den nakna kala fjellsidan i branta afsatser uppstiga emot skyn, ännu några ögonblick, och framför oss reser sig den väldiga ättestupa, utför hvilken Njupåns vatten störtar från en nästan lodrät höjd af omkring 420 fot.”

(Genom Öster Dalarne Handbok för Resande och Turister, 1880 Njupeskär)

”Westerdalselfven åter upprinner på det vattenrika Fulufjellet i Särna och förstärkes af Njupan, sedan denna vid Njupaskär störtat sig utför en ättestupa af 70 famnars höjd, och af Getsjöbrunn, hvarefter den benämnes Fuluelf, hvilket namn först framemot Transtrand utbytes mot Dalelfven.”

(Svenska kulturbilder / Älvkarleby, text från 1856)

1280px-Nupeskär-panoFulufjälletGE

NjupeskärE