Etiketter

, , , , , , , , , ,

”Åtskilliga bland bergen i socknen äro tämligen höga, och bland dessa nämnes Helgeberget i socknens nordliga del, der enligt sägnen fordom funnits en ättestupa. ”

(Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon över Sverige / Andra Bandet. 
C—F. s. 350)

350 (Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sveri

”Hur gammal Västanbergs by är vet man inte men i Gustavf Christierins avhandling 5/6 1776 över Folkärna socken omnäns Hällbergsklack vid Västanberg med ”Helgeberget”, vilket är intressant när vi vet att mossen nedanför då kallades ”Hyndmossen”. Enligt boken ”Ortsnamn & kulturhistoria, 1969″ var Helgeberg en gammal helig kultplats, medan Hyndmosse var en kvinnlig fruktbarhetsplats. Enligt denna källan ska det finnas en grotta in under Hällbergsklack.” (Länk)

västanbergvästanbergGE