Etiketter

, , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med namn och tradition. V och SV del av brant uppstickande bergs- och moränhöjd skall enligt traditionen ha fungerat som ättestupa.”

Jonshall_R_Karta

Referenserscanned_ref

 

Jonshall_EniroJonshallGEJonshall_G_Bild