Etiketter

, , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”1) Älvkvarns förekomst, 0.7×0.4 m (Ö-V), i häll, synlig ca1x1 m, bestående av 7-8 älvkvarnar, 5-8 cm diam och intill 2 cm dj. En i Ö kanten tycks fördjupad av frostsprängning. Groparna i målade med röd färg.5 m SSV om älvkvarnarna är inristat i hällen: BIPS 1633 och 0.25 m VSV därom : IPS.

2) Plats med tradition. Bergsryggens NV sida stupar brant ner och där har enligt traditionen varit en ”ättestupa”. Uppgift av Evert Bengtsson i Vårhögen.”

Slöinge_R_Karta

Referenser

scanned_ref

SlöingeEniro_kartor.eniro.se_m_nkl1uSlöingeGE