Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Grav markerad av sten/block)

”Plats med tradition, en brant kant av en bergrygg, ca 60 m (ÖNÖ-VSV), brantast i ÖNÖ delen, där den är ca 6 mh. Branten kallas ättestupan.

Enligt uppgift i Sandberg, E, 1955, Västergötlands offerkällor, skal en offerkälla funnits invid ättestupan.”

Hällstad_R_karta

Referenser:

scanned_ref

”På Hofs egor är en stor oformerlig sten uprest, utan påskrift, kallad: Tingsten. Efter gammal sägen tros att här varit Domsäte. Hela trakten deromkring kallas: Tingsmark.

På utmarken öster från Hof är på ett brant berg en bred sten, 3 alnar hög; bredevid den är en annan 3 alnar lång och 2 alnar bred, belagd men små kullersten i rader jämt med jordytan. Efter berättelse skall här varit Ättestupa.”

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, V. Häftet, Författadt af P. E. Lindskog, Skra 1816, s.359)

Skara359

”I socknen är Lida källa, som är första ursprunget till Lida-elfven. Af fornminnen märkas på Håfs egor en s. k. tingssten och en ättestupa.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Tredje Bandet. G-H / s. 293)

293

HällstadEniro

HällstadGE