Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

”Ättstups förmodas äfven hafva varit på Skara berget vid Lekåsa på Bragnums ängar i Barne Härad, der ett ställe på östra sidan blifvit kalladt Störtet, vid ett djup af 14 till 16 alnar, och på samma berg vid Moboklef skall likaledes finnas anledningar till Stupa.”

(Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar, Nils Henrik Sjöborg, Stockholm 1815, s. 68)

s.68

”4. Klevaberget i östra delen av S. Härene socken i Kullings härad har också en ättestupa. »På ena sidan reser sig detta nästan lodrätt. Här flnns en ättestupa» VFF Liu. 373 (1925)”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3298

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Naturföreteelse med tradition- enl traditionen skall berget ha använts som ättestupa.”

Klevaberget_R_Karta

Referenser:ättestupa_Barne-Åsaka_essunga

Klevaberget_EniroKlevaberget_GE