Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Offer Källa)TorstensKällaR_KartaReferens till Vättlösa 16:1

Suecia antiqua et hodierna – Erik Dahlberg (1698 – 1715): 

”Torstani fons, aegrotos sanandi dote quondam inclutus ad quem gentilissimi Papatusque femporibus Divo huic munuscula oblationum loco dabantur et a remotis oris peregrinationes Suscipiebantur

(Torstens källa, fordom beprisad för sin förmåga att bota sjuka, till vilken offer framburos och pilgrimsfärder företogs under de hedniska och katolska tidevarven)

Dahlberg_gravure

”Man känner ännu flera ställe, der i förstiden dylika ättestupor funnits. I Götenbeds socken uti Kinna härad af Westergöthland, vid säteriet Bjuram, år den ättestupa, son omtalas i Götreks och Rolfs saga.”

(Svenskt konversationslexikon, Per Gustaf Berg, volume 4, s. 408-409 – 1851)

https://ia600400.us.archive.org/5/items/PG_Berg_Svenskt_konversationslexikon_4/PG_Berg_Svenskt_konversationslexikon_4TorstensKällaEniroTorstensKällaGE