Etiketter

, , , , , , , , ,

”Kollerborg är en fornborg i Stora Mellösa socken i Örebro kommun. Borgen är 45 x 22 meter stor och belägen på ett bergskrön 45 meter över havet med utsikt över Hjälmaren. Den begränsas i öster av ett brant stup (som enligt lokal tradition ska ha varit en ättestupa) och i övrigt av en 53 meter lång, 2-4 meter bred och 1-2 meter hög stenvall.”

(Wikipedia /Kollerborg)

Riksintressen för kulturmiljövården (Fornborg)

”Enligt uppgift skall här ha varit en ättestupa.”

Kollerborg_R_Karta

ReferenserReferens till Stora Mellösa 9:1

kollerborg_EnirokollerborgGE