Etiketter

, , , , , , ,

SONY DSC

Bistaberget i vårsol 2007. Foto: Per Lindh (från Sverigeförarens webbsida / 1. Klippa / Bistaberget)

”Ett av de noterade objekten är klassificerad som fornlämning, en 45 m lång hålväg (objekt 32, Tunaberg 650) strax nordöst om det planerade kabelschaktet. Härden objekt 7, Tunaberg 660 ligger vid foten av det 25 meter branta Bistaberget som enligt sägen utpekats som ättestupa. Själva anläggningen ligger på den sida av grusvägen som inte berörs av arbetsföretaget. Av de två stenpackningarna var åtminstone en (objekt 12) av sent datum, med tegelinslag i fyllningen. Möjligen kan lämningen förklaras som utkastade rester efter vägbyggen, och är med andra ord inte att betrakta som fornlämning. Den andra stenpackningen, tillsammans med enstaka skärvstenar (objekt 9, Tunaberg 659), ligger liksom den tidigare nämnda härden vid foten av ”ättestupan” och norr om det planerade kabelschaktet.”

(Elkabel kring Uttervik och Skarastugan / Arkeologisk utredning Nävekvarn 7:333 m.fl. Tunaberg socken Nyköping Södermanland / Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:13 / Arkeologisk utredning, s. 7 [PDF])

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robin Dahlberg på Bistaberget (från ”Dangerzone: Klättring i Södermanland” webbsida)

Bistaberget ligger vid gården Präst-Uttervik och var enligt sägnen ett ättestupa där åldringar slutade sina liv. När Tunabergs socken bildades på 1620-talet byggdes en timrad kyrka i Koppartorp och gården Präst-Uttervik utsågs till komministerbostad. Den vaksamme kan se spåren av historien. Utmed vägarna finns milstolpar från Näfveqvarns bruk med årtalet 1791. Man kan också se väghållningsstenar, märkta med gårdsnamn och årtal, som markerade vilka vägsträckor som gårdsägarna var tvungna att underhålla. I området finns även pansarvagnshinder av betong från andra världskrigets tid.”

(Brochure från ”Dangerzone: Klättring i Södermanland” webbsida, s. 109 [PDF])

Flickr_Mellpat

Roger och Alexei på Bistaberget, Foto: Ingemar Mellgard

BistabergetEniroBistabergetGEBistabergetGE_Bild

Annons