Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

LönegårdsbergetGeo01

Utsikt från Lönegårdsberget, Foto: sudden71

”Till åminnelse är denna sten rest af K. E. R. Invid landsvägen midt för Strand står en milsten från Carl XLs eller Carl XILs tid. På Lönneberget å Hulsingstorps egor finnes en brådstörtning mot liäflingesjön af omkring 190 fots höjd, hvilken säges fordom varit en ättestupa.”

(Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon över Sverige, Sjette Bandet, Stockholm 1865, s. 210 [PDF])

s210

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Enligt Allvin säges det fordom har varit en ättestupa.”Lönneberget_R_Karta

Referenser

Lönneberget_Ref

Lönneberget_Eniro lönnebergetGE

Annons