Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa. En ca 25 m hög bergvägg har i gången tid använts som ättestupa. Den sluttar i ca 60 graders vinkel ned mot Skärsjöns vattenyta. Den brantaste delen av bergväggen har en bredd på ca 15 m.”Sjösås_R_Karta

ReferenserSjösås

Sjösås_EniroSjösåsGE