Etiketter

, , , , , , , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Från Länsstyrelsen Hallands Län webbsidan / Floastad

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Berg med tradition. Bergskrön med enstaka enar och ekar. Den lodräta NNV kanten av högsta delen av berget ska vara en ättestupa.”

Floastad_R_Karta

ReferenserFloastad_ref

”Det finns tre fasta fornlämningar registrerade inom reservatsområdet: den resta stenen (Raä 35) samt två platser med tradition, dels den s.k. Altarstenen (Raä 34), ett 1,5 meter stort block uppallat på tre mindre stenar dels en brant klippvägg (Raä 11) som enligt traditionen ska ha varit en ättestupa.” 

(Skötselplan för Naturreservatet Floastad i Falkenbergs kommun, 2008-09-25, Länsstyrelsen Hallands Län, s.2)

”Skrabbabjär inom naturreservatet Floastad är enligt folktraditionen en s.k. ättestupa med en 35 meter hög lodrät bergvägg i väster, vilket också gjort berget till en populär utsiktsplats.”

(Wikipedia / Floastad)

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen /Svartrå socken : Faurås härad : Hallands län):

Floastad_Ortnamn_reg

Floastad_EniroFloastadGE