Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Västra Väggar, Omberg, Carl Curman, 1889

Västra Väggar, Omberg, Foto: Carl Curman, 1889

VästraVäggar_Sara Floden1 VästraVäggar_Sara Floden2

Västra Väggar på Omberg, Foto: 

”Om du en resa upp till Omberg gör,
Dess röda Gafvel du besöka bör;
Dock ej från ofvan, der du i det djupa,
Lodrätta fallet ser en ättestupa.”

(Swea, Tidskrift för vetenskap och konst, Elfte Häftet, Upsala 1827, s. 48)

Svea, Omberg, s48

”Flera platser och bildningar på berget har traditioner knutna till sig, hit hör t ex Måkebergen, som enligt traditionen utgjort en ättestupa.”

(Ombergs natur- och kulturvärden / En sammanställning av känd kunskap, 2002:3, Länsstyrelsen Östergötland, s. 8 [PDF])

”Västra väggar på Omberg i Östergötland sägs vara en ättestupa.”

(Wikipedia / Ättestupa)

Omberg_Eniro VästraVäggarpåOmbergGE