Etiketter

, , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa, uppgift om, belägen på brant V sida av berg. Enl. bygdeföreningen ättestupa.”Fallvik_R_Karta

ReferenserFallvik_Ref

Fallvik_EniroFallvikGE