Etiketter

, , , , , , , , ,

”6. Larv i Laske härad. L. Kinberg säger i en berättelse över forminnen i orten (1866): »På Onsjö kullar är en brant sluttning nära den afseliuska graven, som kallas Ättestupeliden. Att där varit någon ättestupa synes dock föga troligt. » Västerg. Forminnesför. N:r 3.”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)IMG_3298

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)götlindkarta_ättestupeliden

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Larvs socken : Laske härad : Skaraborgs län):

Ättestupeliden_Ortnamn