Etiketter

, , , , , , , , , , ,

”…finnes ett Valhall vid St Hulsjön i Kinna socken, Västergötland: En i sjön utskjutande bergknalle stupar här brant ned. Man har knappast anledning tro att namnet givits i sen tid av herrskapet på herrgården Eskilsered.””…Valhall vid St Hulsjön i Kinna socken … ligger på en i sjön utskjutande bergknalle som stupar brant ned’’

(Gudinnan Frigg och Als härad, Hugo Jungner, 1922, s. 311)

”Annu ett Valhall bör nämnas i detta sammanhang. I Kinna socken, Marks härad, finnes enligt Jungner Gudinnan Frigg etc. s. 311 ett Valhall (vál/hal) vid St. Hulssjön (=St Hålsjön ovan?): >> En i sjön utskjutande udde stupar här brant ned>>.”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 78 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3300

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

valhall-kinna_götlind_karta

Discussion om två (eller ett) Valhall:

”Valhall i Hyssna sn., Marks hd., VästergötlandEnligt Johan Götlind (1926 s. 77 f.) finns i Hyssna socken i Västergötland ett berg som kallades Valhall och på vilket det fanns en ättestupa som stupade ner i Stora Hålsjön. Berget och ättestupan omtalas också av Jungner (1922 s. 211), som dock placerar den i den angränsande socknen Kinna. Uppgiften har sitt ursprung i August Melanders arbete om Marks och Bollebygds härader från 1913. I denna framgår det dock klart att namnet Valhall inte är gammalt. Melander (1913 s. 249) berättar: Liagärdsberget, eller, som det i dagligt tal kallas, ”Valhall”, är i sagan mycket omtalat, det sägs äfwen ha varit en ättestupa. Att mäta sjöns djup vid detta berg är enligt sagan farligt, om någon är djärf nog att försöka, så får han höra en röst ur djupet: ”måler (mäter) du mina väggar ska jag måla dina läggar” (ben och fötterna).

Uppenbarligen är bergets riktiga benämning Liagärdberget. Namnet Liagärde är belagt redan under 1540-talet (SOÄ IX:1 1916 s. 62), medan Valhall inte är belagt i Hyssna socken. Namnet har enligt Jungner (1922 s. 311) uppgivits vara en lärd konstruktion skapat av herrskapet på den närbelägna herr- gården Eskilsered. Detta kan mycket väl vara riktigt, även om Jungner själv tvivlade på uppgiften.”

(Krigarna i Odins sal: dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion, Andreas Nordberg, Stockholm 2004, s. 26-27, [PDF])