Etiketter

, , , , , , , , , ,

skandinavroka.blogspot.se

Stavahall (från Skandinavroka)

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa. En bergsklack som relativt lodrätt stupar mot Unden och V.”

stavahall_R_Karta

Referenser:

scanned_ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen /Tived socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län):

ordnamnreg1

Ordnamnreg2

Stavahall_EniroStavahall_GE