Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

”Ramberget (skall uttalas med kort a) är ett berg på ön Hisingen i Göteborg. Berget och området i dess närhet utgör Keillers Park och är ett välbesökt turistmål. Inom parken finns egentligen två olika höjder, dels Stora Ramberget (87 meter över havet) med området Ättestupan i sin sydvästra del samt Lilla Ramberget (49 meter över havet), som är den bergås som sträcker sig från Rambergsvägens början och norrut, cirka 750 meter.

(”Ramberget, Hisingen” inlägg / Wikipedia)Lundbyvassen

Utsikt över hamnen och Keillers verkstäder (Göteborgs Mekaniska verkstad). T. h. i bild ”Gillbladska landeriet”. Se arkivreferens GhmR: 169:26, 27.

ValhallaBerget

”Norway, Sweden, and Denmark”, 9th edition, published in Leipzig, Germany by Karl Baedeker, London, T. Fisher Unwin and New York, Charles Scribner’s Sons. /1909 6″ x 4″ (15 x 10 cm).

Ättestupa med utsikt mot SRs Radiohus i Göteborg

Ättestupa med utsikt mot SR:s Radiohus i Göteborg (från Självgod och bitter”)

gabe2032_Tornai - Goteborg City, 2010

Foto: gabe2032/Tornai

800px-Göteborg_från_Ramberget

Foto: Qlaz

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Göteborgs stad : Göteborgs och Bohus län):ättestupan_reg

ättestupan_RambergetEniro.png

ÄttestupanGE

Annons