Etiketter

, , , , , , , , ,

HällersStupa

”Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen, som berättar, att utlevt folk i gångna tider skall ha blivit ledsagade upp på Häller-stupans högsta topp och av sina barn kastade utför. Något bevis för att så verkligen ägt rum har man dock inte. Men det är känt, att forntidens nordbor inte ville dö under ”sotad ås”, ty då skulle de inte komma till gudarna, trodde de. Var det därför någon, som ej förunnades att dö i krig, skulle han kasta sig utför ett högt berg. Detta ansågs som ett mycket ärofullt dödssätt. Så har det alltså varit även i Bro, och den s.k. Häller-stupan står där ännu idag och minner i rödskimrande granit om forna tiders tro och sed. Man ryser vid blotta tanken på de dystra händelser, som här kan ha utspelats enligt saga och sägen.”

(De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller [PDF] av Sven Rydstrand)

HällersStupaochKyrka

BohuslänMuseum1

Från Bohusläns Museums Arkivet

Ekran Resmi 2013-12-12 17.08.29

Från Bohusläns Museums Arkivet

1991.08 - 22 Häller, Niklas på Chapman

1991.08 - 40a Häller, Niklas & Lasse S på Dr Feg

HällersGE HällersStupaEniro