Etiketter

, , , , , , , , , ,

View from Sofie's Mountain

Foto: johnflynn

Inledning til Geographien öfver Sweriges Rike, Författad af Eric Tuneld, Åttonde Uplagan, 1762, s. 262:

Erik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige. 8e uppl._1827 kapakErik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige. 8e uppl._1827 s262

”På egorna finnas, i skogen på ett näs vid Djula-sjön, lemningar af en byggnad af gråsten, kallad Trolleträsk eller Trolleborg, hvilken anses varit vikinganäste, samt ett högt och brant berg, som förmodas varit en ättestupa.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige (1859-1870) / Andra Bandet. C-F / s. 115 )115 (Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sveri

Ålderdom 76-77

Från Ålderdom av Ivar Lo-Johansson 1949, s. 76-77

”Gatstuberg ligger i stadens sydöstra del. Området har fått sitt namn efter bergspartiet Gatstuberg, på 1700-talet omnämnt som en forntida ättestupa.”

(Byggnadsvård / En del av Landstinget Sörmland Katrineholms stad, Eva Wockatz och Karl Anderberg, Sörmlands Museum, Rapport 2013:9, s. 28 [PDF])

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med tradition. Bergets branta SV-sluttning (10-15 m h) ärenl. tradition i orten en gammal ättestupa.”Gatstuberget_R_Karta

ReferenserReferens till Katrineholm 4:1

Gatstuberget_EniroGatstuberget-GE

Annons