Etiketter

, , , , , , , , ,

Fotograf: Anders Lindell (från Stora Kils Hembygdsförenings sida i Sveriges Hembygdsförbund webbsida)

”Rinnforsbranten är en mycket brant klippbrant vilken troligtvis skapats av en förkastning. Klippväggen är lämplig för för klipphäckande fågelarter så som korp.
På vikingatiden togs stammens äldsta, som blivit för gamla, till denna brant. Här knuffade släkten ner dem med en lång stock vilken alla höll i för att ingen skulle kunna skyllas för mord. Därför kallas Rinnforsbranten ofta för ‘Ättestupan’.”

(Kils Kommuns websida – Sevärdheter / Naturmiljöer / Utsiktsplatser)

”Rinnforsbranten är en mycket brant sydvästvänd klippbrant, som troligtvis skapats av en förkastning. Nedanför branten ligger rikligt med block av olika storlekar, de allra största är stora som små hus. Klippbranten är på sina ställen nästan lodrät, särskilt i norr, medan den i söder blir flackare. Branten är starkt solexponerad men den gamla skogen nedanför skuggar den nedre delen av branten och blocken. Skogen nedanför branten består av gamla granar men med inslag av björk och al. Uppe på växer hällmarkstallskog med senvuxna tallar och granar med en ålder på över 100 år. Vid ”ättestupan” finns en liten parkering och en stig fram till kanten där det är en härlig utsikt över Rinnforstjärnet. Sägen säger att människor på vikingarnas tid tippades över kanten då de blev ”för gamla”. Mellan Rinnforstjärnet och Säveln rinner det ström- mande vattendraget Vadälven.”

(Naturvårdsprogram Kils kommun [PDF] , 2007)

rennstad

Foto: Micael Carlsson

RenstadEniro renstadGE