Etiketter

, , , , , , , , ,

”Efter vägen mellan Nyhem och Gimdalen, vid Idsjöns norra strand, rakt nedanför berget Västerklevens lodräta stup, ligger kommunens största kända forntida gravfält. Det omfattar sju stycken stensättningsliknande gravar. Ingen av gravarna är undersökt, men sannolikt är de från äldre järnålder (400 f Kr -400 e Kr). Enligt sagesmän från trakten skall det finnas ett stenröse på västerkleven. De tror att detta är ett gränsröse. De säger också att här gick en gammal väg som lapparna använde och att klevens lodräta stup är en ättestupa, det vill säga en plats där vandringsfolk gjorde sig av med sina gamla när de inte orkade följa med längre. Så här berätta Nyhems före detta kyrkoherde Lewi Gredander om…”

(Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun / Sammanställd av Torbjörn Andersson på uppdrag av Bräcke kommun [PDF], sida 24)

yakinEkran Resmi 2013-10-07 19.55.09