Etiketter

, , , , , , , ,

Björnakulle_jerzy wolanskiBjörnekulle klint. Foto: Jerzy Wolanski

”Nyligen har jag äfven erhållit underrättelse, att i Skåne, Södra Asbo Härad, Björnekulla Socken, på den så kallade Björnekulla klint, skall finnas en dylik Ättstupa,”

(Försök till Nomenklatur för Nordska Fornlemningar, af Nils Henrik Sjöborg, Stockholm 1815, s. 68)

BjörnekulleEnirobjörnakullaGE björnakullaGEBild

Annons