Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa, bestående av två lodräta, 4-5 m h/dj stup.”Häglinge_R_Karta

ReferenserHäglinge_ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Häglinge socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län):Ättestupan_reg

HäglingeEniroHäglingeGE