Etiketter

, , , , , , , , , ,

”I områdets sydvästra del finns fyra markerade fornlämningar (gravhögar, rösen och stensättningar) som visar att området utnyttjades redan under förhistorisk tid. En av dessa är finns i skog medan andra ligger väl synliga på den öppna betes-kötselplan för naturreservatet Lyadalen, Båstads kommun marken. På bergsknalle, i reservatets sydvästra del, finns dessutom ett cirka 6 meter högt stup som enligt sägnen skall ha fungerat som ättestupa förr i tiden. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagens 2 kap.”

(Skötselplan för naturreservatet Lyadalen, Båstads kommun, Miljöavdelningen Naturskyddssektionen, Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007-10-24, s. 14 [PDF])

”Vid Lyngebjärsknall går du förbi ett schakt som togs upp i samband med bygget av järnvägstunneln genom Hallandsåsen. På motsatt sida av vägen hittar du en rest av Axelstorps utmark, en ljunghed med hagtorn och vackra gärdsgårdar. Öster om Axelstorp stupar berget brant och vid din sida finns den klassiska ättestupan. Där gamla och orkeslösa lär ha mött sitt öde.”

(SkåneledenEtapp 20: Ängelsbäcksstrand-Korröd / Kulturhistoria)

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med tradition. Ättestupa, ca 6 m h, sedan sluttar berget ca 6 m åt SÖ innan planmark tar vid.”

Grevie_R_Karta

Referenser

Varegården_ref

Grevie_EniroGrevieGE