Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Klippstup med tradition. Skärvikskyrkan, en ättestupa om vilken det sägs att folket under snapphanetid höll gudstjänst vid. Enavsats på klippan kallades Predikstolen, och på Gapstocken, en ränna i klippans ena ände, placerades folk som förde buller. Klippan är ca 5 m h och 20 m l. Rännan är i SV.”

Predikstolen_R_Karta

Referenser

Predikstolen_ref

Predikstolen_EniroPredikstolenGE