Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Bergstup med tvärbrant kant i SÖ, 50 m l (NÖ-SV) och 15-20 m dj. Enligt traditionen är berget en ättestupa. Omnämns redan på 1200-talet som gränsmärke.”

Kärligeberga_R_Karta

Referenser

Kärlingeberga_klint_ref

Kärlingeberga_EniroUntitled