Etiketter

, , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Ättestupa, bestående av en utskjutande klippa, ca 8 m br (NÖ-SV)och 10 m hög, brant stupande åt SÖ. Enligt Hjärsås hembygdsförening är detta en ättestupa, kallad Galtengrå.”

Galtengrå_R_Karta

Referenser

Galtengrå_ref

GaltengråEniroGaltengråGE