Etiketter

, , , , , , , , , , ,

 

”Äfven skall i Bara Härad vid Hyby uti Vesterskog vara en ättstupa eller öfferhög, kallad altaret, som är brant nedåt ett kärr, och på planen har man funnit breda stenar, lagde såsom stolar.”

(Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar, Nils Henrik Sjöborg, Stockholm 1815, s. 68)

s.68

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med tradition, kallad Altarebacken. Platsen omtalas av Swanander (1796) som en ättestupa.”

Altarebacken_R_Karta

Referenser

Altarebacken_Ref

Altarebacken_EniroAltarebackenGE