Etiketter

, , , , , , , , ,

Rödeby_Bild_ref

Referens foto: Ättestupa, Upphovsrätt: Blekinge museum, Upphovsman: Gunilla Roos, Datum: 2012-11-26, Riktning: Öst

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Ättestupa, bestående av en ca 20 m l (N-S) och ca 10 m h, lodrätt stupande del av berg.
Krön och lodrätt stupande bergsparti i små kuperat område. Skogsmark, blandskog.
Enligt ortsbefolkningen har man här kastat ut gamla och orkeslösa.”

Rödeby_R_Karta

Rödeby_EniroRödebyGE