Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Hällkistor på västra landborgen Landborgen vid KöpingOeland-landborgen

Landborgen, Öland (bild från Finlands Natur ett årstidsmagasins webbsida

”Landtborgen och vår väg blef här lägre och knappt synlig eller skild ifrån alfvar och strandsidan, vid pass en kvarts mil från hafvet löpandes.
Kyrkorna äro mest anlagda på landtborgen, där jorden är till några alnar djup, kanske därför att man i kyrkogårdarna må kunna begrafva liken. De gamla lära ock för samma orsaks skull haft här sina ätteplatser, af hvilka hela landborgen var full intill Hulterstad. Somliga af dessa ätteplatser voro med stenar i ring kringlagda, somliga i stora fyrkanter, hvilka sista voro de bredaste och ofta med rundlar inuti utsirade.”

(Carl von Linnés öländska resa, förrättad 1741, Stockholm 1907, s. 90)s90

Riksintressen för kulturmiljövården (Ej kulturhistorisk lämning)

”Klipputsprång i landborgskanten. Kallat för Ättestupan.”

ReferenserResmo_RefLandborgenEnirolandborgenGE

Annons