Etiketter

, , , , , , , ,

Gummekulla berg
Uppe på sydsidan av berget ligger en gammal offerkälla. Flera mynt från både äldre och ny- are tid har hittats där. Offerkällor med syd- eller nordläge, samt vatten från dem, ansågs ha en bättre verkan mot krämpor och sjukdomar, än källor med öst- eller västläge. Som ett tack för vattnet i källans helande och botande verkan offrade man mynt till ”Källans ande” eller Gud, en mycket gammal sed och bruk, med rötter långt tillbaka i hedentid.
Källan som ligger på bergets södra, ganska rundade sida, är en stor kontrast om man tar sig upp till toppen, där berget stupar brant ner med stenar och moras. På norra sidan kan det ha varit en så kallad ättestupa. Ättestupan var den plats där man under hedentid bragte gamla och orkeslösa om livet, genom att knuffa dem utför ett bergsstup i oländig terräng, där de slog ihjäl sig.”

(Emmaboda kommuns hemsida, Reseberättelsen/LesseboTuren, s.39 [PDF] och )

Gummekulle_EnirogummekullaGE

Annons