Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Bergbrant med namn och tradition, ca 10 m hög kallas ”ättestupan”. Man antar i bygden att platsen är en gammal avrättningsplats.”rostorp_R_Karta

ReferenserRostorp_ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Pelarne socken : Sevede härad : Kalmar län):

Pelarne_ortnamnreg1

Pelarne_ortnamnreg2

Pelarne_ortnamnreg3

Rostorp_Eniro

RostorpGE