Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Naturföremål med bruk, namn och tradition, Flyttblock, ca 4×4 m och 2 m h. Plan översida. Enligt uppgiftslämnare (den äldsta 85 år) i Äsperyd, skall ”de gamle” ha berättat att denna sten i gamla tider användes som avrättningsplats?
Ca 46 m NV om sämre skogsväg (NÖ-SV).
V kanten av höjdsträckning (N-S). Skogsmark (barrskog).
Ättestupa?”

Stupstenen

Referenser

Stupstenen_rf

Stupstenen_EnirostupstenenGE