Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

ValdshultÄttestupa1

Valdshult Ättestupan (Geocache Log), Foto: PiddeP

ValdshultÄttestupa2

Valdshult Ättestupan (Geocache Log), Foto: linsrille

ValdshultÄttestupa3

Valdshult Ättestupan (Geocache Log), Foto: aquila_sw

”På vestra stranden af nämnda sjö reser sig en 30 till 40 fot hög klippa, som lodrätt stupar ned i vattnet; enligt traditionen en gammal ättestupa.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Sjunde Bandet. T-Ö, Stockholm 1866, s. 234)

0238.5

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Ättestupa, ca 50 meter lång och ca 10 meter hög klippa, som stupar brant ned i vattnet. Längs med kanten och på avsatser växer en del barr- och lövträd.”

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition:
”Klippan är enligt traditionen känd som ättestupa. Där störtades traktens åldringar ner, när de kände slutet nalkas. (Oscar Högberg, Elmåsen)”

Valdshut_R_Karta Referenser Valdshut_ref

Valdshult_Enirovaldshut_GE