Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

591a166c-f33c-4190-8d95-c18871d52ceb

Hägnaberget med utsikt över ruppen, Foto: SWE_Bridgeman

5406e1b9-1b2b-4b41-987c-0e84279a5fb9

Hägnaberget med utsikt över ruppen, Foto: Fredrik&Zsofi

f3365cc8-efe0-463f-88d2-e5e6b54429b5

Hägnaberget med utsikt över ruppen, Foto: sudden71

fries_title

”Hägnaklippans branta stup mot norr utpekas av Elias Fries (1809) som en möjlig ättestupa. Enligt Fries ska en brud ha blivit bergtagen här. Platsen beskrivs i fornminnesregistret, Raä 38 i Femsjö socken.”

(Skötselplan för naturreservatet Hägnen i Hylte kommun, Länsstyrelsen Hallands Län, 2010.11.03, s.2 [PDF])

Natur och Kultur i Hylte1Natur och Kultur i Hylte2

Från Hylte Kommuns webbsida / Natur och Kultur i Hylte, Tusentals år av mänsklig verksamhet, [PDF]

Föredetta utmark och ättestupa
Hägnen har troligen fått sitt namn på grund av att halvön hägnades ut från byn Femsjös inägomark. Här, liksom på den övriga utmarken, gick djuren på bete. Fries menade också att Hägnaklippan, den brant som finns i reservatet och som sluttar ner mot sjön, kan ha använts som en ättestupa förr i tiden.”

(Länsstyrelsen Hallands Län webbsidanHägnen)

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Brant bergvägg, ca 3 m h, bestående av berg i dagen med branta styps mot NV. Har av Fries 1809 utpekats som möjlig ättestupa. Enligt Fries skall en brud här blivit bergtagen.”

Hägnaberget_R_Karta

Referenser

Hägnaberget_Ref

HägnabergetEniro HägnabergetGE