Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

Natur och Kultur i Hylte1Natur och Kultur i Hylte2

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

fries_title

”Brant bergvägg, 5 m h, bestående av bergsstup mot NV. Har av Fries 1809 utpekats som möjlig ättestupa, dock utan att ha någon känd tradition”Dullaberget_R_Karta

Referenser

Dullaberget_Ref

Dullaberget_EniroDullabergetGE