Etiketter

, , , , , , , , ,

VirsehattOlle

Foto: Lotten Pettersson

Virsehatt_niklaper

Virsehatt, Foto: niklaper

”Det finns flera platser i Norden som utpekats som tidigare ättestupor:

Virsehatt i Enslöv, Halland”

(Wikipedia / Ättestupa)

KartaVirsehatt

Karta Virsehatt, Upptäck naturen i Halland, -en guide till 32 av länets finaste omraden, Utgiven av Länsstyrelsen i Hallands län 2011, s. 73 [PDF]

Ättestupa med utsikt
Från berget har man en magnifik vy över Sennans dalgång och ända ut till havet. Branterna stupar lodrät neråt. Det sägs att de under forntiden användes som ättestupa av åldringar. När de inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död. Om detta är sant eller inte tvistar de lärde om, men vid ett av krönen finns hällar med skålgropar vilket tyder på att Virsehatt i alla fall har varit någon form av offerplats under bronsåldern.”

(Upptäck naturen i Halland, -en guide till 32 av länets finaste omraden, Utgiven av Länsstyrelsen i Hallands län 2011, s. 73 [PDF])

Virsehatt_EniroVirsehattGE