Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

4213

Varhalla, Bassalt, Krokån Foto: Otto Nilsson (Hallands Konstmuseum)

4217

Varhalla, Bassalt, Krokån Foto: Otto Nilsson (Hallands Konstmuseum)

I0x3owX1_a4SjCZZzUAN

”Klippor som enligt sägner är kända som ättestupa” (från Engelholms Vandrarförenings webbsida / Vandringsberättelser / Från vandringar 2013 / Kraftverksleden i Knäred)

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Bergsstupet är enligt ortsbefolkningen en gammal ättestupa.”

Varhalla_R_Karta

Referenser

Varhalla_ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Knäreds socken : Höks härad : Hallands län):

Varhalla2_Ortnamn_regVarhalla_Ortnamn_regVarhalla_EniroVarhallaGE