Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , ,

odens kammare

Odens kammare, hela klippan, från Eskapader

Presentation1 vänsteväggen liten

Odens kammare, leder västväggen, från Eskapader

Presentation1 Mitte väggen liten

Odens kammare, leder mittväggen, från Eskapaderöstväggen liten

Odens kammare, leder östväggen, från Eskapader

”Vid Brödåkra på åkergärdet äro lämningar av skansar, och en förfallen väg har för några år sedan blivit upptäckt, som gått emellan dem. På den utmark, där Starkatheri Tropheum står, äro åtskilliga ättekullar. På hemmanet Hjörnereds ägor vid Lagan är ett berg, som kallas Wallhall, man bibehåller ännu därom den fornsägen, att det fordom varit begagnat såsom ättestupa.”

(Hallands historia och beskrivning av S. P. Bexell, Första delen, 1817-1819, s. 51)1818_s.51

”På Hjörnereds egor märkes ättestupan Wallhall och pä ett annat ställe en grotta, kallad Midsommarstugan, hållande 4 alnar i fyrkant, ur hvars botten en vattenrännil med friskt vatten framflyter.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Sjunde Bandet. T-W, Stockholm, 1866, s. 478)

His_Geo478

”Vandrar ni Gröna slingan passerar ni Varhalla och Odens kammare. Detta är branta klippor med sprickor som sägs likna en port, därinne sägs enligt sägnen guden Oden ha sin boning. På tal om sägner, som det finns gott om i området, sägs Varhalla ha fungerat som en ättestupa i gamla tider.”

(Laholms Webbsida, Friluftsområden)

”Vi kommer upp på en höjd som heter Varhalla. Längst ut mot Lagan stupar berget brant ner. Här finns Odens kammare. Sprickor i berget liknar en port. Folksägnen säger att guden Oden har sin boning innanför porten. Förr när barnen skulle gå till skolan från Björkhult till Hjörnered gick de vintertid på Lagans is istället för att gå på stigen. När de tittade upp på branten såg det ut som en port inhuggen i berget. Det måste vara gud som bor där, alltså Oden. Stigen går vidare längs Lagan med stup ner på höger sida. Branten rakt över Lagan på andra sidan kallas Falkaberget. Där häckade falk tills för några år sedan i klippskrevorna. Här finns fiskljuse, men den häckar på en ö i Skallingasjön. Branterna här sägs också ha fungerat som ättestupa i forna tider.”

(Laholms webbsida, Vandringsstigar i Hjörneredsområde)

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”Plats med tradition. Berget kallas för Varhalla. I den branta sluttningen ner mot Lagan i NV finns en håla ca 30 m över Lagan. Hålan kallas Odins kammare det är nästan omöjligt att ta sig dit, men hålan syns om ror på Lagan enligt Alf Persson, Skogen. Hålan är en avsats i berget med en markerad dörr. Berget skall ha används som ättestupa.”

Varhalla_R_Karta

ReferenserVarhalla_Ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Ysby socken : Höks härad : Hallands län):Varhalla_Ortnamn_regVarhalla_Eniro VarhallaGE