Etiketter

, , , , , , , , ,

”Högsberg, en tvärbrant bergsknöl, långt från sjön, har näppeligen varit en Ättestupa, såsom det uppgifves. Stenen på berget, vanlig, utan inskrift.”

(Antiqvarisk tidskrift för Sverige, utgifven af Kungl. vitterhets, historie och antiqvitets akademien genom Bror Emil Hildebrand, Stockholm 1864, Första delen, s. 75)

Lillkyrka_s.74-75

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Lillkyrka socken : Åkerbo härad : Östergötlands län):Höksberg_Ordnamn

lillkyrka_Enirolillkyrka