Etiketter

, , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Plats med tradition)

”På Sörklints N sida är ett stup, ca 30 m högt, som enl traditionen ska ha varit en ättestupa. På sydsidan av samma berg skall ”Sörviksgubben” ha bott. Enligt de som skall ha sett honom är/var (?)han en tomte. När ortens befolkning nyttjade den gamla kyrkvägen som löper nedanför bergets SÖ sida (fram till Sörviken) väsnades man så lite som möjligt då man var rädd att störa gubben. Talesman: Roger Sjöholm, Ragnetorp.”Sörklint_R_Karta

Referenser:Sörklint_ref

Sörklint_EnirosörklintGE