Etiketter

, , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/Naturbildning med tradition)

”Ättestupa, uppgift om. Den med X angivna platsen på Granredsberget skall enl. Maj Karlsson, Bekorp, nyttjats till s k ättestupa.”

Grandresberget_R_Karta

Referenser:Grandresberget_refGrandresberget_Eniro Grandresberget_GEGrandresberget_GE_Bild