Etiketter

, , , , , , , , , , ,

”Söder om detta gamla höfdingasäte reser sig det pittoreska Börs/log, hvars lodräta vägg med en ryslig höjd stupar ned i Hällungen. Man kan ej föreställa sig en sublimare anblick än denna förförliga klippbrant med sin infattning af den grönskande skogen, kastande sina hotande skuggor öfver den djuptliggande fjellsjpns silfverblanka spegeL Börsflog är den högsta brant i länet, säkerligen ett par eller tre hundrade fot hög i den lodräta väggen, och genom lödning lärer man blifvit förvissad om, att den till lika höjd och med samma resning sänker sig under sjöns yta.”

(Bohusläns historia och beskrifning, Axel E. Holmberg / Del 3: Tjörn, Inland och Hisingen / Örebro, 1867, s. 89)

Bohusläns historia och beskrifning : Del 3. Tjörn, Inland och Hisingen, s89

Börsflog1903

(Från Svenska Turistföreningens årsskrift / 1903 / Plansch)Börs Flog Ucklum Sn. Stenungsund._AndersHedvall

Börs Flog Ucklum Sn. Stenungsund, 1955 (Foto: Anders Hedvall / © Bohusläns museum)

BohuslänsMuseum_AlmqvistErik

St Hällungen, utsikt Börsflog. 18 Juli 1926 (Foto: Almqvist, Erik / © Bohusläns museum)SE_AB013_SKL_LKF_KI_11_Komm55_006_Stenungssund_borsflog_attestupa_hallungen

Börsflog, ättestupa invid Hällungen. Genom detta berg löper Bohusbanans järnvägstunnel (Från ”Kommunerna 1955: Stenungsunds landskommun”)

Börs Flog

Börs Flog (Foto: Jonas Lemel)

kartor.eniro.se_m_nHqO4BörsFlogGE